Subvencions per a la pràctica esportiva

marca institut5x5

Enguany per primera vegada,  l’Institut Barcelona Esports ha publicat al BOPB una convocatòria de subvencions a infants i adolescents ( 6 a 17 anys) per a la pràctica Esportiva fora d’horari escolar. Aquestes subvencions, que es podran començar a sol·licitar a les entitats homologades a partir del dimecres 10 fins el 26 de setembre, pretenen facilitar l’accés dels nens i nenes que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.

Tota la informació de l’oferta de les entitats homologades es pot consultar a la pàgina web www.plaesportescolarbcn.cat i l’explicació del procés de sol·licitud es pot veure al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167

 

 

 

Tornar enrere