Oficines

central-secretaria

Horari d’atenció al públic

Matins: de dilluns a divendres de 9h. a 14h.
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 15h. a 18 h.


Tauler d’anuncis

NOVETATS!!

ATENCIÓ preinscripció Batxillerat 2019/20

Per aquest curs 2019-2020 es realitzarà la sol·licitud de preinscripció telemàtica per als estudis de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, per tant no s’acceptaran sol·licituds presentades en paper.

El termini de presentació telemàtica de sol·licituds és: del 14 al 21 de maig de 2019. La documentació que no s’hagi incorporat a la sol·licitud electrònica (DNI, carnet família nombrosa, certificacions acadèmiques…) es pot presentar fins al 23 de maig de 2019.

Podeu accedir a la preinscripció a través d’aquest enllaç.


Comença la preinscripció escolar!

Calendari de preinscripció

 • Presentació de sol·licituds (telemàtica o en paper):  del 29 de març al 9 d’abril.
 • Presentació de documentació: del 29 de març al 10 d’abril.
 • Publicació de llistes amb el barem provisional26 d’abril.
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig.
 • Publicació de les llistes d’admesos12 de juny .
 • Període de matriculació 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny.
 • Període de matriculació 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol.

 

Procés de preinscripció

Podeu fer la tramitació telemàticament seguint aquest enllaç.
També podeu recollir l’imprès de sol·licitud a la consergeria del centre. A partir de dilluns 18 de març podeu passar a recollir la sol·licitud de preinscripció.
Si a la sol·licitud electrònica  us identifiqueu amb el servei IdCat Mòbil, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no cal presentar cap document.
Si ompliu la sol·licitud electrònica però no teniu IdCat, i també en el cas d’omplir la sol·licitud en format paper, el tràmit finalitza amb la presentació de la sol·licitud emplenada i signada i de la documentació  oportuna (dins del termini i en el centre demanat a primera opció).

 

Documentació que cal presentar

 • Imprès de sol·icitud omplert i signat.
 • Original i còpia del llibre de família o documents equivalents.
 • Original i còpia del document d’identitat del pare/mare/tutor.
 • Original i còpia del document d’identitat de l’alumne, si el té.
 • Documentació que acrediti el compliment dels criteris al·legats (discapacitat, famílies monoparentals o nombroses, etc.).

 

+INFO

Ajuts NEE: visiteu aquest enllaç.

Beques Batxillerat: visiteu aquest altre enllaç.

Guia de preinscripció per a ESO: la podeu veure i descarregar en aquest enllaç.


Impresos

Justificant de retard
Justificant de faltes d’assistència
Autoritzacions