Oficines

central-secretaria

Horari d’atenció

Matins: de Dilluns a Divendres de 9h. a 14h.
Tardes: Dilluns, Dimarts i Dimecres de 15h. a 18 h.


Tauler d’anuncis

INFORMACIÓ MATRICULA ALUMNES NOUS 2017-2018

1r ESO: del 12 al 16 de juny.

2n, 3r i 4rt d´ESO: del 4 al 11 de juliol, amb la resta d´alumnes del centre.

Prova de nivell 1r ESO: 23 de juny

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

1- Demanar els impresos de matrícula a consergeria i omplir-los.

2- Anar a pagar a la Caixa. (caixer automàtic).

3- Lliurar tots els documents a les oficines del Centre.


Sol·licitud de títols de Batxillerat

Procediment:

1.- Passar per les oficines a recollir el rebut de pagament.
2.- Anar a la caixa i lliurar a les oficines el resguard de pagament i portr el llibre d’escolaritat de batxillerat.
3.- Per pagar com a Família Nombrosa és imprescindible el carnet acualitzat.
4.- Omplir un imprès de sol·licitud del Títol.

Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material complementari  Consulta de beques


Impresos

Justificant de retard
Justificant de faltes d’assistència
Autoritzacions