Reunió de professors/es

marca institut5x5


Se us convoca a una Reunió de professorat  el proper dimecres 6 de març a les 13.30 h, a l’Aula de Música del Centre, amb el següent ordre del dia:


1.      Presentació de la nova pàgina web del centre.

2.      Criteris d'elaboració de material i informacions destinats a la nova pàgina.

3.      Elecció de responsables de Seminari o departament encarregats de la gestió de la pàgina web

4.   Informacions Junta directiva

5.      Precs i Preguntes.

                                  

Barcelona,  26 de febrer de 2013


El Director

Ángel Blanco

 

 

 

 

Tornar enrere