Proves per l’alumnat nou de 1r d’ESO

marca institut5x5

Benvolguda família:

Tal com els vam informar en el moment de la matrícula, tot l’alumnat que inicia primer d’ESO en l’Institut Bernat Metge està convocat per fer una prova que ens permetrà tenir un primer contacte entre el professorat  del nostre centre i el nou alumnat.

És per això que els  recordem que aquesta prova es farà el dijous, 25 de juny, a  les  9h. en l´horari següent:

  • de 9 a 10 h: Matemàtiques
  • de 10 a 10.45 h: Llengua catalana
  • de 10.45 a 11 h: Descans
  • de 11 a 11.45 h: Llengua castellana
  • de 11.45 a 12.30 h: Llengua anglesa

Cal que l’alumne porti llapis, goma d’esborrar i bolígraf.

En cas que, per raons de força major, l´ alumne no es pogués presentar el dia i hora esmentats, cal que ho comuniquin a l’institut.

 Atentament,

El Director

Ángel Blanco

Barcelona, 8 de juny de 2015

Tornar enrere