Proves anuals per obtenir el títol d’ESO

marca institut5x5
Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2018 o 2019.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2020.
  3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.
Sol·licitud per emplenar i presentar a les oficines de l’Institut entre el 3 i el 14 de febrer. Els exàmens es faran durant el mes de març.

Tornar enrere