Programa de reutilització de llibres de text

Llibres

Benvolgudes famílies,

Volem aclarir alguns dubtes comuns aquest inici de curs, relacionats amb el préstec de llibres. És cert que el servei està en procés de transformació i que ja fa dies que hauria d’haver-se completat. Però expliquem-ho bé…

La reutilització de llibres persegueix dos objectius principals: equitat (facilitar l’accés a l’educació de tot l’alumnat) i sostenibilitat (allargar la vida útil de béns materials produïts per la societat). No és una activitat professional, sinó que es realitza a través de l’esforç voluntari i/o de les donacions de persones que hi creuen i el fan possible.

Actualment el dipòsit de l’institut supera el miler d’exemplars, un volum que exigia sense més demora un tractament sistemàtic i informatitzat. Desenvolupar una metodologia adequada ha estat una fita prioritària del darrer any. Per desgràcia, el confinament del tercer trimestre del curs 19/20 i les restriccions de mobilitat que vam patir durant mesos han acabat desestabilitzant el procediment previst: el problema principal ha estat que s’han barrejat el retorn del curs anterior amb el préstec del curs actual. A sobre, encara falten per introduir al sistema els llibres nous que no arribaran fins divendres 25 de setembre (adquirits per l’institut gràcies a una dotació anual per a material escolar).

Entre tants malabarismes, el centre ha optat per la prudència. S’han repartit la meitat dels llibres mentre acabava de greixar-se la maquinària informàtica, es recuperaven el màxim de llibres i s’atenien consultes pròpies del curs passat. Un cop superats els entrebancs, us anunciem que a partir del dilluns 28 hi haurà una segona ronda de préstec. Podeu consultar els horaris i dies assignats a cada grup en aquest arxiu: PLANIFICACIÓ 2a RONDA REPARTIMENT LLIBRES.

Algunes consideracions sobre aquesta segona ronda, i també sobre el reglament que s’està començant a establir:

  1. El préstec de llibres s’ofereix a l’alumnat que pertany a l’AFA (una inscripció per família és suficient).
  2. La fiança per cada llibre és de 5 €. A final de curs es tornaran 3 €, els altres 2 € es destinaran al manteniment del servei. El consell escolar rebrà informes de com es gestionen aquests diners.
  3. Poden donar-se excepcions, per dificultats econòmiques o d’altres tipus. Si creieu que és el vostre cas poseu-vos en contacte amb la vostra tutoria perquè puguem valorar-ho.
  4. En general es procurarà que cada alumne/a rebi una quantitat similar de llibres, en funció de l’oferta disponible del seu curs.
  5. Tanmateix, des d’aquest setembre té en compte l’historial recent per a determinar quants llibres es prestaran a una persona que ja va acollir-se a la reutilització. Haver retornat tots els llibres, retornar-los en condicions similars a com es van lliurar o la donació de llibres són criteris favorables. No retornar-ne algun o malmetre llibres més enllà del desgast raonable per l’ús són criteris desfavorables.
  6. El desgast i el mal ús dels llibres tindrà efectes sobre la fiança: l’equip de reutilització pot decidir retornar només 2 € per un llibre que s’ha deteriorat, o fins i tot no retornar la fiança si es considera que el desgast és exagerat.
  7. Es pot arribar a excloure del préstec durant un curs l’alumne/a que faci malbé, o que no retorni en termini, més d’un llibre que se li va prestar. Aquesta norma començarà a aplicar-se a partir de la conclusió del curs 20/21
  8. El termini del retorn de préstecs no haurà d’excedir en cap cas el 10 de juliol. D’aquesta manera es podrà assegurar que el repartiment s’efectuï abans de l’inici del curs escolar.

Esperem que amb aquestes explicacions s’entengui la necessitat de regulació a què ens hem vist abocats, i que de retruc ha provocat un bon grapat d’incidències que no desitjàvem.

Estem al vostre servei.
L’equip directiu.

Tornar enrere