Departaments

Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia)

Elisa Fabregat [CD Ciències Naturalesa]
Meritxell Guitart
Jordi Ortí

Ciències de la Naturalesa (Física i Química)

Miquel Fernández
Eloy Grande
Julio Pérez [CS Física i Química]


Llengua Castellana

Isabel García
Carlos Latre
Daniela Stein [CD Llengua castellana]


Llengua Catalana

Lluís Bonet
Montserrat Garriga [CD Llengua catalana]
Àngels Llopis [Coord. LIC]
Helena Urgell [Aula Acollida]


Anglès

Francesc Juanico
Montse Mestre
Sergio Rusiñol [CD]
Nora Vernet


Francès

Marc Leal


Música

Francesc Llinares [CD]


Grec i Llatí

Lluís Serra [CS]


Educació Visual i Plàstica

Eva Abril [Secretaria]
Rosa Miró
Eulàlia Soler [CD]


Matemàtiques

Ana González
Josep Maria Navarra [CD i Coord. Batxillerat]
Sandra Redó
Guillem Romeu [Director]

Nani Cruz
Beatriz Ferrer (Economia) [Coord. ESO]
Verónica Llerena (Religió) [Coord. pedagògica]
Carlos López [CD]
Carmen Murillo (Filosofia)
Saur Pérez
Immaculada Sánchez


Tecnologia

Óscar Camarena [CD]
Zulema Josa [Coord. Activitats]
Miquel Palau [Coord. Riscos Laborals]
Vanesa Portela [Cap d’estudis]


Educació Física

Amadeu García [CD]
David Jurado

Montse García [CS]
Neus Salvat

No docent

Alfonsina Ortega (Educadora social de Serveis Socials)
Mireia Ruiz (tècnica d’integració social)
Paula Pereira (TIS pràctiques)
Marta Ruiz (vetlladora)