Departaments

Ciències Naturals

Elisa Fabregat [C D]
Meritxell Guitart
Jordi Ortí


Llengua Castellana

Rosa Arrazola
Neus Burgall
Carlos Latre [c Bat]
Daniela Stein [C D]


Llengua Catalana

Joan Brotons
Irene Caixàs [c LIC]
Josep Codina
Montserrat Garriga [C D]


Anglès

Ana Barcelona
Anna Muniente
Núria Olaria
Paula Pérez
Nora Vernet [C D]


Francès

Noemí Salas [C S]


Música

Francesc Llinares [C D]


Grec i Llati

Lluís Serra [C S]


Educació Visual i Plàstica

Lorenzo Ariza [C D]
Eulàlia Soler


Matemàtiques

Òscar Camarena
Josep Maria Navarra [C D]
Ricardo Ortega [c RL]
Guillem Romeu


Física i Química

Eloy Grande
Jordi López [C S]
Miquel Fernández [c Inf]

Ángel Blanco
Inmaculada Bretones [C D]
Javier Calahorro
Carlos López
Saur Pérez


Tecnologia

Marcel Gallardo
Antonio Pérez
Vanesa Portela [C D]
Salvador Ramon


Filosofia

Josep Cortés
Eva Lledó


Educació Física

Amadeu García
Eva Navas [C D]


Economia

Bea Ferrer [c ESO]


Religió

Verónica Llerena


Orientació

Marc Martínez
Neus Salvat
Lluís Vega [C D]


Aula d’Acollida

Maribel Álvarez
Àngels Llopis


No professorat

Àlex Noguerol [TIS]
Alfonsina Ortega [Ed S]