Departaments

Ciències Naturals

Elisa Fabregat CD
Rosa Ma Prats


Llengua Castellana

Carlos Latre
Rosa Arrazola
Neus Burgall
Daniela Stein CD


Llengua Catalana

Helena Vernet. C.D.
Anna Moreno. C. LIC
Montserrat Garriga
Marc Magrinyà
Irene Caixàs. Aula Acollida


Anglès

Ana Salas
Anna Muniente CD
Teresa Rioja
Francesca Rodríguez


Francès

Noemí Salas CS


Música

Francesc Llinares


Grec i Llati

Lluís Serra CS


Educació Visual i Plàstica

Jordi Sabater
Juana Alía  CD


Matemàtiques

Ricardo Ortega CR Lab
Josep Maria Abadia
Josep María Navarra CD
Guillem Romeu


Física i Química

Lluís Mas
Miquel Fernández CS
Jorge López


Ciències Socials

Carme Teixidó
Ángel Blanco
Albert Lamonja CD
Inmaculada Bretones


Tecnologia

Joan de Batlle CD
Manuel Asensio
Joan Pedroche


Filosofia

Josep Cortés Filosofia
Eva Lledó


Educació Física

Pilar Luis
Eva Navas


Economia

Sergi Gónzález


Religió

Verónica Llerena


Orientació

Lluís Vega CD
Neus Martí
Anabel García Integració social


Aula d’Acollida

Irene Caixàs
Àngels Llopis