PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

marca institut5x5

PREINSCRIPCIÓ  ESO

Del 13 al 22 de maigAtenció! Prioritàriament es farà de manera telemàtica.

 

PROCEDIMENT TELEMÀTIC DE PREINSCRIPCIÓ

Termini: A partir del dimecres 13 i fins divendres 22 de maig es podran omplir sol·licituds telemàtiques des de l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil. Trobareu el formulari de sol·licitud i més informació a aquesta pàgina del departament.

Dades obligatòries:

 • Nom complet i document d’identitat d’almenys un/a tutor/a legal.
 • Adreça electrònica.
 • IDALU o Identificador de l’alumne (si no el coneixeu, reviseu l’ajuda disponible a aquesta pàgina del CEB per a obtenir-lo telemàticament o bé demaneu-lo, si és possible, a l’escola).

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons SEGÜENT i ANTERIOR de l’aplicació i no pas els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ENVIAMENT des de l’última pantalla i s’obtingui el resguard de la sol·licitud.
 3. El resguard s’ha d’enviar, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció (en el cas de l’institut Bernat Metge: a8013184@xtec.cat).
 4. Podrà enviar-se documentació pendent per correu electrònic fins el dia 25, però la preinscripció només es pot presentar fins el dia 22. Després d’aquesta data el formulari quedarà inactiu.

Documentació acreditativa a aportar: juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Oficines de suport a la preinscripció: s’han habilitat vuit punts d’atenció ciutadana adreçats prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments. Un equip de professionals ajudarà a les famílies a completar el procediment telemàtic de la preinscripció.

 

PROCEDIMENT PRESENCIAL DE PREINSCRIPCIÓ

Termini: a partir del dimarts 19 i fins divendres 22 de maig, de 9 h a 13:30 h i només demanant cita prèvia a l’institut.

Petició de cita prèvia: per telèfon (93 313 96 11) o per mail (a8013184@xtec.cat).

Recomanacions:

 • És preferible que només una persona faci la gestió.
 • Es demana dur la sol·licitud impresa i emplenada (pot descarregar-se des d’aquest enllaç), a més de tots els documents necessaris, que s’escanejaran al centre.
 • S’ha de portar mascareta i guants, i també bolígraf propi si no s’ha omplert la sol·licitud.

 

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Més informacióhttps://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/actualitzcio_informacio_coronavirus#A1

Preguntes frequentshttps://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preguntes_frequents_preinscripcio

Tornar enrere