Pla de barris: Nous serveis i programes per donar resposta a les situacions d’emergència social arrel de la COVID

marca institut5x5

Us volem informar que des de Pla de barris s’han engegat alguns serveis i programes per donar resposta a demandes que han sorgit arrel de la situació d’emergència social a partir de la COVID.

 

1)      Servei Ajudes COVID

Servei que s’impulsa amb dos objectius:

ž   Orientar a les famílies sobre els ajuts més adequats a la seva situació i, si la situació supera o no és objecte de l’abast d’aquest servei, derivar-les a aquells serveis/equipaments que siguin més adients per a cada cas.

ž   Ajudar en el procés de sol·licitud dels ajuts: explicació del tràmit, requeriment i comprovació que les famílies reuneixen els requisits demanats, disposen de la documentació necessària i presenten la sol·licitud en el temps i forma requerit davant la instància corresponent.

 

PROTOCOL D’ENTRADA D’USUÀRIES/DERIVACIÓ A ALTRES SERVEIS

• Les persones s’atendran només per cita prèvia. S’haurà de demanar la cita al telèfon del servei (675.608.717) i s’acordarà amb la persona la data i l’horari de la cita. Les cites es preveuen amb una duració d’uns 45 min.

• Les persones es poden adreçar al servei per derivació de tercers (equipaments, serveis, veïnat, xarxes de suport…) o bé per iniciativa pròpia.

• A la trucada es demanarà:

ž   Nom/ Telèfon

ž   Barri: Veïns i veïnes de la Verneda i la Pau (s’atendran a totes les famílies que arribin de Via Trajana (tant de Barcelona com les de Sant Adrià).

ž   Tipus d’ajut per al que necessita acompanyament. Així es podrà fer un primer filtratge.

(*) Important! Per tal de garantir poder atendre a famílies d’orígens culturals diversos, es comptarà amb servei si cal d’intèrpret/mediador durant la cita (en diferents llengües).

Horari per demanar cita prèvia en aquest mòbil: 675.608.717

  • Dimecres – 15.30 a 18.30h
  • Dijous – 8.30 a 14.30h.

Horari d’atenció al públic (amb cita prèvia):

  • 8.30 a 14.30h de dilluns a divendres
  • 15.30 a 18.30h dimecres i dijous

Lloc: 2a Planta del Piramidon

Calendarització: Aquest servei s’inicia el 24 de juliol fins el 18 de setembre.

 

 

2)      Campanya 100% Estiu

ž   Estiu Jove. Durant el mes de juliol s’han pogut garantir activitats per adolescents i joves: Teatre social, batukada, taller de fotografia, grup de suport mutu, balls urbans, amb grups estables de 6-8 joves per activitat.

 

ž   Casals Baobab Agost

Ampliació de l’oferta de places fins a un total de 114 places repartides en dues quinzenes (infants participants amb NEE). Totes les places han quedat cobertes.

S’ha contractat a 11 joves per a l’equip educatiu (en bona part, són joves del barri).

 

ž   Estades Esportives

Es complementa l’oferta d’estiu a l’agost amb un casal esportiu amb l’entitat ASME, al CEM La Verneda.

Número de places: 80 (de 6 a 16 anys). Encara queden places disponibles.

Més informació i inscripcions al CEM La Verneda (ASME).

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

Mòbil: 667 86 83 19

 

3)      Obertura del Casal de barri durant el mes d’agost (segona Planta)

ž   De 8.30 a 14.30h de dilluns a divendres, per garantir els serveis de primera necessitat que faran ús de la segona Planta.

ž   De 15.30 a 18.30h dimecres i dijous, s’oferiran activitats dirigides a públic familiar (contacontes, titelles, …) garantint les mesures de seguretat i les indicacions i recomanacions que han fet arribar les administracions competents.

Es necessitarà inscripció prèvia.

Tornar enrere