Nou compte per fer els ingressos d’activitats extraescolars, sortides i viatges

marca institut5x5

IBAN: ES19 2100 0865 1902 0024 6504  oficina de La Caixa c. Cantabria 54-56

PAGAMENTS SENSE COMISSIÓ:

. Transferència des d’algun compte de La Caixa

. Ingrés a qualsevol caixer automàtic de La Caixa (només bitllets)

PAGAMENTS AMB COMISSIÓ:

. Ingrés a finestreta (2€ per operació)

Tornar enrere