Llistes dels grups d’ESO del curs 2020/21

marca administració

El passat divendres 24 de juliol va acabar el procés administratiu intern de gestió de l’alumnat matriculat, i avui finalment podem fer públics els agrupaments que s’han determinat. Podeu accedir a les llistes a través d’aquest enllaç.

Cal tenir en consideració:

  1. Seguint les instruccions donades als centres el dia 1 de juliol, els grups són heterogenis (llevat de S3A, excepció degudament justificada).
  2. L’anterior es tradueix en què tot l’alumnat d’un mateix nivell d’ESO farà servir els mateixos llibres, amb les excepcions de S3A, ja esmentada, i de S4 per la diversitat d’orientacions de l’alumnat quan acabi l’etapa (els canvis es concentren a les optatives i a anglès). Reviseu la llista actualitzada de llibres, per a major seguretat.
  3. En atenció a la política de protecció de dades, a les llistes s’han conservat els dos primers caràcters de cada cognom i de cada nom.
  4. Els llistats estan ordenats alfabèticament per cognom. El cognom o cognoms estan separats amb una coma del nom (o dels noms).
  5. La tria no serà inamovible. S’atendran objeccions durant el mes de setembre, ja que el procés d’enguany no ha tingut les mateixes garanties de cursos passats per la dificultat de tracte directe amb les famílies i amb l’alumnat.
  6. Les caselles destacades amb ombrejat i color de lletra diferent correspon a l’alumnat encara no matriculat de forma efectiva.

Demanem la vostra comprensió pel retard inusual en completar aquest tràmit. Si sorgeix algun dubte podeu fer-nos-el arribar a través del correu-e de l’institut: a8013184@xtec.cat

Us desitgem que passeu molt bon estiu!

Tornar enrere