Eleccions al Consell Escolar

marca institut5x5

Calendari del procés electoral a Consells Escolars

 A partir del 7de novembre: Convocatòria d’eleccions.

Publicació dels censos electorals provisionals en els taulers del centre

Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

Entre  el 7 i el 18 de novembre:  Calendari de presentació de candidatures:  Els candidats hauran de comunicar al director per escrit la disposició a presentar-se a les eleccions.

11 de novembre:  Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

- Pares: 2 persones del sector o de l’AMPA

- Alumnat: 2 alumnes de cursos superiors

- Professorat: 2 professors, un de més antiguitat i  un de menys antiguitat

18 de novembre

Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.

21 de novembre

Últim dia de la publicació dels censos electorals definitius dels diferents sectors

22 de novembre

Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.

28 de  novembre Inici del període electoral.

-       Eleccions pares: 29 de novembre de 17 a 19 h. Lloc: Sala d’Actes

-       Eleccions professorat: claustre extraordinari el 30 de novembre a les 13,30. Lloc: Aula de Música

-       Eleccions alumnat: 1 de desembre, de 8 a 11h. Lloc: Sala d’Actes

13 de desembre

Constitució del consell escolar renovat.

Tornar enrere