Curs de Biblioteca Escolar

marca institut5x5
La biblioteca de l’Institut Bernat Metge ha servit d’exemple i marc per a la part presencial del curs de formació del Departament d’Educació i el Programa biblioteca escolar puntedu, La biblioteca escolar I: Concepte i dinamització, impartit per les professores Montserrat Morera, Anna Moreno i Roser Balmanya.

Tornar enrere