AFA

L’AFA és l’associació de famílies de l’alumnat  que té com a funció principal fer de mitjancera entre les famílies i el centre, i tractar tant temes educatius com del funcionament quotidià de l’institut.

 Com es pot contactar amb l’AFA?

- Assistint a qualsevol reunió de la Junta de l’AFA (dimarts de 17.00 a 18.30h)
- Deixant qualsevol consulta a la nostra bústia de l’Institut.
- Per correu electrònic a afabernatmetge@gmail.com

 Com s’hi pot participar?

- Fent-nos socis i, si fos possible, formant part de la Junta de l’institut.

Formar part de la junta és participar de forma voluntària i desinteressada en el funcionament de l’institut, estar al corrent del dia a dia, poder compartir preocupacions, dubtes…, i sobretot mantenir uns canals de comunicació professor-alumne-pares.
Des de la junta també representem els pares en el Consell Escolar del Centre, cooperant en la presa de decisions i/o aportant idees.

 Amb la quota de l’AFA quins beneficis obtenen els alumnes?

- Agenda escolar.
- Reutilització de llibres de text.
- Ajuts a les activitats extraescolars: pagament anual de monitors de futbol, hip-hop, basquet i teatre.
- Compra de material esportiu i d’altres equipaments: uniforme de futbol, pilotes, xarxes, pintura de les pistes, etc.
- Subvencions a viatges de fi de curs de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
- Finançament de tallers escolars.
- Subvenció de cursos extraescolars d’anglès i matemàtiques fets a l’’ESO i Batxillerat.
- Servei de Biblioteca les tardes de dilluns a dimecres a càrrec d’una monitora responsable de la catalogació i préstec de llibres, a més d’una orientació acadèmica dels alumnes que ho demanen.
- Finançament del “Portal.cat”, un web dedicat a l’orientació laboral, professional i acadèmic dels alumnes de Batxillerat.
- Subvenció de les festes de fi de curs de 4t d’ESO i Batxillerat.
- Ajuts econòmiques als tallers i activitats que es fan a la diada de Sant Jordi.

Al tancament del curs escolar, si d’aquestes despeses hi resta algun romanent, els diners es lliuren al centre perquè el reinverteixi en benefici de l’alumnat, tot deixant com a fons per al proper curs un màxim de 3.000 euros.

Com a pares sabem que l’educació no es limita a aprovar les assignatures i superar cursos, sinó que continua a les hores lliures, compartint amistats i relacions. Creiem que entre tots plegats podem aconseguir que l’institut dels nostres fills sigui millor cada dia. Així doncs, us animem a formar part de l’AMPA.